DEDAL

PROGRAM  DE  JUCÃRII   EDUCATIVE


 
 

Nu da flãmândului peste, învatã-l sã pescuiascã...

(proverb oriental)


            În spiritul proverbului de mai sus, am gândit si realizat un program de jucãrii educative numit DEDAL, destinat copiilor de vârsta 7-12 ani, scolii prin excelentã, venind în ajutorul dascãlilor prin oferta diversificatã, în spiritul programei scolare.

            Scopul urmãrit este de a stimula la copii, spiritul creativ, organizatoric, abilitãtile manuale, cunoasterea si exploatarea intuitivã a calitãtii materialelor si a unor fenomene fizice, prin joc, prin participare activã, în speranta si dorinta de a trezi în ei spiritul lui "a face".

Implicarea interactivã a pãrintilor sau a altor copii în construirea jucãriilor, are un efect favorabil asupra relatiilor dintre ei si stimuleazã capacitatea copiilor de a colabora cu cei din jur.

            Prospectul care însoteste fiecare produs (unde este cazul), ajutã copilul la întelegerea si realizarea jucãriei, la asimilarea unui mod de reprezentare si comunicare precis si corect, care este geometria si desenul tehnic, la înstãpânirea mentalã a copilului asupra lumii materiale construite de om.

            Materialele utilizate pentru realizarea acestor jucãrii vor fi predominant cartonul si lemnul, materiale ecologice si ieftine.

            Denumirea programului, sigla si câteva din produse (aeromodelele PANDA si VECTOR) sunt protejate deja la OSIM.

            Am reusit sã experimentez, cu succes, câteva produse realizate în cadrul programului, în 5 scoli din Cluj.

            DEDAL este un program "deschis", disponibil la asimilarea unor noi produse si la ordonare, în spiritul celor mai sus enuntate.

            Reactia mea la starea de amortealã a spiritului, asteptarea ca sã "ti se dea", ca altcineva decât noi "sã facã ceva", fenomene care au imbibat mentalitatea unui numãr foarte mare din semenii mei, a fost sursa de inspiratie în abordarea ideii de a concepe acest program.

            Caracterul inovativ al proiectului constã în solutiile formale si tehnologice simple si elegante, gãsite si aplicate în gândirea si finalizarea produselor realizate, în mobilizarea resurselor ludice ale copilului în a-l atrage spre invãtare.

 

 

            ing. Vasile Beudean

            licentiat al Universitãtii de Artã si Design - Cluj

           sectia DESIGN